Път и мъдрост

ПЪТ  И МЪДРОСТ

Любовта е нежност, възторг,
усещане, страст и емоция.
За нея трябва да пеем,
в танц сред дервишите да се слеем.
Мая Андонова
Виж ПЪТ И МЪДРОСТ