Южно момиче

Южно момиче

 

Поглеждаш напред

и виждаш изгрева,

чертаещ вълшебна пътека.

 

Сърцето отключва стара,

древна, забравена притча.

 

Любовта съществува,

любовта между двама,

тя само с Божията

благословия се дава.

 

Виж ЮЖНО МОМИЧЕ
маслени бои върху платно