Възход

С песен ще те повикам

 

На върха на планината,

на малък кораб в морето,

сред житата в полето –

с песен ще те повикам.

 

Душата ти да стопля,

очите ти да греят,

снагата да се радва –

с песен ще те повикам.

 

Нежност и омая,

обич и взаимност,

ти ръка подай ми –

с песен ще те повикам.

               Мая Андонова

Виж ВЪЗХОД