Един миг вечност

 

СТЪПКА
 

Казваш, че обичаш ти,
казваш, че си верен ти,
докажи го, затвърди -
само туй ще те спаси.

В днешния объркан свят

любовта е рядкост,
обичта е лукс.

Само този, който е опитал,

само този, който е видял,
ще се нарече щастливец,
ще му се даде и САН.

Виж ЕДИН МИГ ВЕЧНОСТ

Съдържание:
Вечност; Съдба; Вяра; Размисъл; Поглед; Стъпка; За теб; Блян; Божествена; Четирите елемента; Дар; Живот; Поука; Родолюбие.