Радой Ралин

   РАДОЙ РАЛИН

Радой Ралин - явление –
  умен, открит, с пиперлив език.
  Предизвиква хората да разсъждават,
  да се съмняват и да не се доверяват,
  да проверяват.
Мая Андонова
Виж РАДОЙ РАЛИН