Смарагдовите извори на Марица

СМАРАГДОВИТЕ ИЗВОРИ НА МАРИЦА

Една гледка с неземна красота,

магичност, енергия, чистота.
Вълшебства от красиви планини,
небе, което очите да напои,
земя, която ни дава благини.

Българийо, с думи не мога аз да те опиша,
но давам ти моята любов, поклон и благослов. 

Виж СМАРАГДОВИТЕ ИЗВОРИ НА МАРИЦА