Читанка Вълшебно изворче

Защо изкуството е нужно на образованието?
Изкуството дава шанс на ума да твори. Дава престиж и атмосфера на детето да се потопи в свои води, да се учи, да надгражда и да върви по пътя на успеха.

Читанката „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” е подходяща за ученици. Детските стихчета в нея са начин да се възпитава у детето любов към езика. Чрез тях то се учи на ритъм, по лесно усвоява думички, разширява своя кръгозор, обогатява паметта си.

Илюстрациите и текстовете към тях взаимно се допълват. Детските рисунки стимулират творческото мислене, желание, въображение и усещане у детето, че създава нещо красиво – предизвикателство, което повишава самочувствитето и значимостта му.

Подходяща е за деца от 1 до 4 клас.

Автор, поет, писател, художник и илюстратор на читанката е Мая Андонова. Да четеш Мая Андонова, да се докоснеш до нейното творчество, лекотата, с която пише, е нещо специално. Искаш още и още от това съвършенство – откровени, възвишени, забележителни творби, най-просто казано шедьоври. Да кажеш за доброто, за истината, за любовта, това е ценност и пътуване към красота.

Мая Андонова създава една нова посока в изкуството.

Тази лирична откровеност ще остане и ще заблести със златни букви, за да грее и да се умножава творчеството й. Модерно и звучно, то ще остане завинаги в българския пантеон на духовността.

Виж ЧИТАНКА ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД; 
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1937 - 
ЧИТАНКА ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ И ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД; 
каталог АБОНАМЕНТ 2022; 
кат. № 1102 - 
ЧИТАНКА ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ И ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС