Богатство

                                 БОГАТСТВО

                            
                            Ти си обич, усмивка,

                            светлина и надежда.

                            Ти си Вселената – богатство,

                            което човек трябва да носи,

                            да пази в сърцето си.

Виж БОГАТСТВО
 
6,5 см х 16 см