Приятели

     ПРИЯТЕЛИ

Скок, подскок, скок, подскок,
да вървим на урок.
Всеки трябва да се учи,
за да може да сполучи.
 

Виж ПРИЯТЕЛИ
пощенска картичка