Висини

Картините на Мая Андонова ти дават чувство за удовлетвореност, вяра за полезност в живота.
Тя рисува така както чувства.
Тя е търсач на силни усещания.
Тя е новатор. 
Тя е позитивна личност. 
Тя носи светлината в себе си и я разпръсква. И се надява всеки да я улови. 
Няма книга, която да ти казва как да съчетаваш цветовете. Така е и в любовта.
Виж ВИСИНИ
маслени бои върху платно