Пингвин

   ПИНГВИН


Пингвините са тъй далеко,
не може да ги стигнеш леко.

Виж ПИНГВИН