Къщата на мъдреца

Виж КЪЩАТА НА МЪДРЕЦА
13,5 см х 10 см