Ден на мама

ДЕН НА МАМА

Осми март е ден на мама,
ден на святата жена –
тя, която ме е залюляла,
тя, която ми е пяла.

Този празник е голям

като любовта на мама.
Тя опора е за мен
за успехи в утрешия ден.

Прекланям се пред тебе, мамо,

и от сърце те моля само –
нека твоята обич да ме води,
нека твоето рамо ме крепи.
                     Мая Андонова

Виж ДЕН НА МАМА