Църква

БЛАГОСЛОВЕНА…
 
Байлово е този край,
който има земя –
същински рай.

Щом погледнеш планината
и гората и цветята –
а звън камбанен огласи…

Душата притихва,
сиаят очите,
сърцето шепти.

Българино, послушай,
спри и остани!

Мая Андонова
Виж ЦЪРКВА "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. БАЙЛОВО