Слонче

        Слонче   

На този който разбере ...

щастие слончето ще донесе.

Виж СЛОНЧЕ
пощенска картичка