НОВА ГОДИНА

      
Нова година, добре си дошла
      
с обич и топлина, надежда да има,
      
богата да е земята, да светят звездите,
      
душите да са пълни с любовта.

      
Нова година, добре си дошла
      
с обич, топлина и мир по земята,
      
да ги има децата,
      
да живеем в светлина.

      
За много години напред
      
да се радват сърцата,
      
песни да се пеят,
      
да се множат благата.
                                 
Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.