БЪЛГАРИЯ ТАМ

В Розовата долина
има вълшебна красота,
а момите са омайни,
розите са маслодайни.

Розовата долина
докосва твоята душа,
с уханието на тези рози
вечно ще живее тя.

България искам да я взема,
с ръка да мога да я чувствам,
да я прегърна, да ме топли,
да бъде моя светлина.

                 Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.