Светлина от мъдрост

                        СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ

                                                                     

                        Всеки ден за мен е смисъл нов,

                        бляскава следа в тъмнина,

                        ярък лъч от светлина,

                        шепот на молитва към Отца.

 

                        Полет с изгрева на слънце,

                        леко, леко с топлота,

                        животът ти показва,

                        има смисъл, има светлина.

Виж СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ