Свети Георги

                              СВЕТИ ГЕОРГИ

 

                              Светец и боец –

                              Георги, народът ехти –

                              смело яхнал жребец,

                              мощ и утеха си ти.

Виж СВЕТИ ГЕОРГИ