Свети Мина

                     СВЕТИ МИНА                                                

 

                     Свети Мина е твоето име,

                     светецът помогнал за много деца,

                     семейства да имат уют, топлина.

 

                     Молитва гореща,

                     обикновени слова,

                     светецът помага,

                     помолиш ли се от душа.

Виж СВЕТИ МИНА