Вълшебните рози на Санта Рита

Санта Рита

 

Санта Рита, Санта Рита

прошепвам с молба  светица

на невъзможните неща.

Надежда, утеха за мен,

за всеки по света – поиска ли,

помоли ли се от душа.

                                        Мая Андонова

 

Санта Рита

 

Санта Рита, Санта Рита,

ти си сияние и свобода –

Санта Рита, Санта Рита,

ти си надежда и светлина.

 

Думите редят се –

пише ти една душа,

моли теб – за трудни,

за невъзможни неща.

                                    Мая Андонова

Виж ВЪЛШЕБНИТЕ РОЗИ НА САНТА РИТА