О  Ф  Е  Р  Т  А 

      „ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД има удоволствието да предложи на Вашето внимание абонамент за поредицата МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ – комплект от 6 книжки: ОБИЧАЙ ТУК И СЕГА – лирика; БЪЛГАРИЯ – ЦЕЛ И СМИСЪЛ – стихотворения; МОЛИТВЕНИ СЛОВА – тържествени молитвени слова; КОЛЕДЕН ДУХ – стихотворения; ТРЯБВА ДА ТЕ ИМА ЛЮБОВ – лирика и ФРАГМЕНТИ. Цената на комплекта от шест миниатюрни книжки е 18.34 (осемнадесет лева и тридесет и четири стотинки) плюс 1.65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) ДДС или 19.99 (деветнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС.
      Поредицата МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете чрез електронна поща на е: pax_pro@abv.bg или писмо попълнения талон за абонамент. Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, когато това е нормативно регламентирано, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на книжките от изданието.
      Цената е валидна за територията на България за периода от 1.11.2020 г. до 31.12.2021 г.

      ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

      * Клиент - физическо лице попълва само необходимите реквизити.

Назад