О  Ф  Е  Р  Т  А 

      „ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД има удоволствието да предложи на Вашето внимание абонамент за поредицата МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ ЗА ВЯРАТА, ЛЮБОВТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО – комплект от 12 книжки.

       Цената на поредицата МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ ЗА ВЯРАТА, ЛЮБОВТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО е 47.69 (четиридесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки) плюс 4.29 (четири лева и двадесет и девет стотинки) ДДС или 51.98 (петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки) с включен ДДС.
      Поредицата МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете чрез електронна поща на е: pax_pro@abv.bg или писмо попълнения талон за абонамент. Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, когато това е нормативно регламентирано, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на книжките от изданието.
      Цената е валидна за територията на България за периода от 1.09.2023 г. до 31.03.2024 г.

      ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

      * Клиент - физическо лице попълва само необходимите реквизити.

Назад