О  Ф  Е  Р  Т  А 

      „ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД има удоволствието да предложи на Вашето внимание абонамент за книгата 111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА.

       Цената на книгата е 12.99 (дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки) плюс 1.17 (един лев и седемнадесет стотинки) ДДС или 14.16 (четиринадесет лева и шестнадесет стотинки) с включен ДДС.
      Книгата 111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете чрез електронна поща на е: pax_pro@abv.bg или писмо попълнения талон за абонамент. Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, когато това е нормативно регламентирано, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на книгата.
      Цената е валидна за територията на България за периода от 1.09.2022 г. до 31.03.2023 г.

      ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

      * Клиент - физическо лице попълва само необходимите реквизити.

Назад