О Ф Е Р Т А

      „ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД има удоволствието да предложи на Вашето внимание абонамент за децата на футляра „МИЛИОН ЖЕЛАНИЯ НА МАЛКИТЕ - ГОЛЕМИ ХОРА” – издание на книжен носител, съставен от 12 детски книжки със стихчета и оригинални рисунки за оцветяване и книжките ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител,  комплект от 2 книжки.
      Уважаеми абонати,
      І. Футлярът „МИЛИОН ЖЕЛАНИЯ НА МАЛКИТЕ - ГОЛЕМИ ХОРА” е издание на книжен носител, съставен от 12 детски книжки със стихчета и оригинални рисунки за оцветяване. Футлярът е подходящ за деца от 5 до 8 години.
      ІІ. Комплектът от ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител е подходящ за ученици. Комплектът е подходящ за деца от 6 до 10 години.
      Общо като комплект - цената на футляра „МИЛИОН ЖЕЛАНИЯ НА МАЛКИТЕ - ГОЛЕМИ ХОРА” – издания на книжен носител, съставен от 12 детски книжки със стихчета и оригинални рисунки за оцветяване и на книжките ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител,  комплект от 2 книжки е 53.49 (петдесет и три лева и четиридесет и девет стотинки) плюс 4.81 (четири лева и осемдесет и една стотинки) ДДС или 58.30 (петдесет и осем лева и тридесет стотинки) с включен ДДС.

      Те се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете чрез електронна поща на е: pax_pro@abv.bg или писмо попълнения талон за абонамент. Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, когато това е нормативно регламентирано, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на книжките от изданията.
     Цената е валидна за територията на България за периода от 1.09.2023 г. до 31.03.2024 г.

      ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

      * Клиент - физическо лице попълва само необходимите реквизити.

Назад