Защо изкуството е нужно на образованието?
      Изкуството дава шанс на ума да твори. Дава престиж и атмосфера на детето да се потопи в свои води, да се учи, да надгражда и да върви по пътя на успеха.

О Ф Е Р Т А

      „ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД има удоволствието да предложи на Вашето внимание абонамент за децата на книжките ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител,  комплект от 2 книжки.
      Уважаеми абонати,
      Комплектът от ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител е подходящ за ученици. Детските стихчета са начин да се възпитава у детето любов към езика. Чрез тях то се учи на ритъм, по лесно усвоява думички, разширява своя кръгозор, обогатява паметта си. Илюстрациите и текстовете към тях взаимно се допълват. Детските рисунки стимулират творческото мислене, желание, въображение и усещане у детето, че създава нещо красиво – предизвикателство, което повишава самочувствието и значимостта му.
      Комплектът е подходящ за деца от 6 до 10 години.
      Цената на книжките ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС – издания на книжен носител, комплект от 2 книжки е 25.99 (двадесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки) плюс 2.34 (два лева и тридесет и четири стотинки) ДДС или 28.33 (двадесет и осем лева и тридесет и три стотинки) с включен ДДС.

      Комплектът на книгите ЧИТАНКА „ВЪЛШЕБНО ИЗВОРЧЕ” и ТЕТРАДКА ПО КРАСНОПИС се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете чрез електронна поща на е: pax_pro@abv.bg или писмо попълнения талон за абонамент. Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, когато това е нормативно регламентирано, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на книжките от изданието.
      Цената е валидна за територията на България за периода от 1.09.2022 г. до 31.03.2023 г.

      ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

      * Клиент - физическо лице попълва само необходимите реквизити.

Назад