Луна

       ЛУНА

Ликът в нощта ми се мени,
засмяна съм или сърдита.

Виж ЛУНА