Царевичка

ЦАРЕВИЧКА


С мен се утешават,
с мен се забавляват -
сладка и солена,
необикновена.

Виж ЦАРЕВИЧКА