Път и мъдрост

Когато ученикът е готов, се появява и неговия учител.
Виж ПЪТ И МЪДРОСТ