111 стихотворения за любовта - четвърти цикъл

   НАЯВЕ

 

С малките дребни неща

ти покори вечността,

пиша и пея за теб,

светът да узнае това.

 

С обикновени слова,

шепот, дума, милувка,

с нежност и топлина

аз искам теб да даря.

 

Цялата обич в света

искам да ти поднеса,

с усмивка и светлина,

аз искам теб да даря.

 

    Мая Андонова

Виж 111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА - ЧЕТВЪРТИ ЦИКЪЛ
Съдържание:
Един лъч; Сън; Благослов; Благоденствие; Неща свързващи света; Вълшебства в реално време; Устрем; Това е дар; Молба; Различен; Истина; Образ; Смисъл; Вяра; Блян; Възхвала; Каква си; Път към духовността; Наяве; Невидима.