С теб за България

БЪЛГАРИЯ
 
България е моята страна,
за нея  ще се боря,
да има мир и светлина,
децата да имат свобода.

Нейното сърце е добро сърце,
нейната душа е обич и искра,
небето да е синьо,
земята да е благодат.

Знамето развява се в света,
тук и там, незнайно как,
но тя – е известна и значима,
България – тя е несравнима.
     Мая Андонова
Виж С ТЕБ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българският творец не само трябва да продължава традицията, а да създава отново и отново блага. Да работи за родината си със сърце и душа, с любов и красота, като влага мъдрост в творчеството си.

Съдържание:
Българска чест, Моя страна, Единствена, Като дланта..., България, Несравнима, Величие, Благодат, Поморие, Варна, Мелник, Родолюбие, Чест и слава.