С теб за България

            МОЯ СТРАНА
 
    Моя България си ти,
    моя любов и тъга,
    моя страст, доброта,
    моя родина, моя душа.
 
    Когато се връщам,
    думи редят се,
    сълзи напират,
    домът те вика – ела.
 
    Моя България си ти,
    моя усмивка и топлина,
    моя България си ти,
    несравнима и без слова.
                     Мая Андонова
Виж С ТЕБ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българският творец не само трябва да продължава традицията, а да създава отново и отново блага. Да работи за родината си със сърце и душа, с любов и красота, като влага мъдрост в творчеството си.

Съдържание:
Българска чест, Моя страна, Единствена, Като дланта..., България, Несравнима, Величие, Благодат, Поморие, Варна, Мелник, Родолюбие, Чест и слава.