За годините напред


КОГАТО ЗНАМ…

Когато знам, че си с мен,
когато знам, че ме обичаш,
няма нищо невъзможно,
има взаимност и надежда.

Когато се събуждаш до мен,
когато говориш с мен,
денят го правиш различен
и всичко е тъй магнетично.
 
Ти си моята Венера,
ти си моята Вселена,
ти си всичкото, което
искам за сърцето.
Мая Андонова
Виж ЗА ГОДИНИТЕ НАПРЕД