За годините напред


ДИХАНИЕ
 
Затова че те обичам,
затова че те боготворя,
за теб пея песента –
песента за моята жена.
 
Ти си моята любов,
ти си моята звезда,
ти  си моето сияние,
ти си моето дихание.
 
Искам всичко да обединя,
искам всичко  да събера,
всичко да остане в света
и да се пее за любовта.
                 Мая Андонова

 

Виж ЗА ГОДИНИТЕ НАПРЕД