За годините напред


ЕЛЕКСИР НА ЛЮБОВТА

Червено вино от твоята изба,
ах, как ухае на разкош,
допуснеш ли до него някой,
пламва истинска любов.

Земята напоена с твоите сълзи –
и слънцето огрява твоята гръд,
а гроздовете узрели, натежали
оставят те безмълвен и без дъх.

Когато вдигнем чашите с вино,
за да я възпеем в песента,
любовта е толкова значима,
несравнима, само звук и слова.
Мая Андонова
Виж ЗА ГОДИНИТЕ НАПРЕД