Необятност

 
                 ПЪТ

Ела в сърцето ми се подслони,
завинаги при мене остани,
най-сетне доброто разпознах,            
животът ми се промени.

В недоумление е любовта,
прикрива някаква тъга,
пролетта пътя ми показа,
а звездите тази светлина.

Една ръка напред ме води,
в изгрева образ разпознах,
вятъра любовта догони,
за да остане тя при нас.
Мая Андонова
Виж НЕОБЯТНОСТ
 
Съдържание:
Необятност, Възхвала, Път, Познах те, Диамант без блясък,  Да намерим любовта, Търся се те