Светите братя Кирил и Методий

         ЧЕСТ И СЛАВА

Ден на българската слава,
ден на двама славни братя!
Кирил и Методий
буквите създали,
дали свободата.
                       Мая Андонова

Виж СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ