Свети Николай Чудотворец

  СВЕТИ СЕРАФИМ
 
   Свети Серафиме, Чудотворецо,
   памагаш ня всички чада,
   едни да учат,
   други да имат топлина.

   На всеки пристъпил в храма,
   написал слова от душа,
   желания се сбъдват,
   стават чудеса.
                            Мая Андонова
Виж СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ