Студено и топло

 
 

     КИМОНО ОТ ЛУННИ ЛЪЧИ

     Отдавна, много отдавна, в далечна земя живеели мъж и жена. Имали дом, трудили се неуморно, но били самотни и тъжни. Нямали рожба – дете, което да ги радва, да осмисля живота им.

     Един ден, както правел всяка сутрин, мъжът отивал в гората да сече дърва за огрев. И тук забелязал необикновен храст. Странно! Досега не бил виждал храст с такива цветове. Доближил се бавно и тихо и за негово учудване в чашката на един от цветовете седяло момченце.
     Радостта от видяното била голяма.
     Натоварил колата с дърва, сложил момченцето на дланта си и потеглил към дома. Той плачел, смеел се и непрекъснато повтарял:
     - Най-сетне щастието ни се усмихна...
     Още отдалеко започнал да вика от радост:
     - Жено, жено, излез да видиш какво нося!
     Показал момченцето на жена си. Изумлението й било голямо. Сълзи обляли лицето й. Майчиното сърце се изпълнило с любов.
     Мъжът направил люлка – голяма и хубава.
     Жената изплела одеяло – пухкаво и нежно като белите облачета.
     Момченцето растяло бързо и неусетно. Станало голям и хубав момък, но нещо измъчвало душата му. Самотен и тъжен бил. Дълго съзерцавал небето. Знаел, че трябва да напусне тези, които го отгледали с толкова обич.
     Една нощ – в полунощ, силна сребриста светлина огряла земята и всички видели как от небето се спуснала колесница. Спряла бавно пред дома му. Един от пратениците слязъл от нея и се обърнал с думите:
     - Добри хора, не тъгувайте. Той трябва да се върне сред нас.
     - Скъпи принце, върни се! Това е твой дълг, чакаме те.
     Тогава момъкът казал:
     - Аз съм звезден принц. Роден съм на луната. Настъпи моментът да се върна там, от където съм дошъл. Мамо, тате, сбогом и благодаря. Не тъжете. Ето моят дар за вас. Това е кимоно - изящно и вълшебно, изтъкано от лунни лъчи.  Всеки път, когато го облечете, аз ще идвам невидим при вас. Сбогом.
     Качил се в колесницата, обръщал се дълго назад и махал с ръка. Хвърковати коне теглили колесницата. Тя се издигала нагоре – все по-високо, докато накрая изчезнала в безкрая на сребристото небе. 

Виж СТУДЕНО И ТОПЛО

Съдържание:

Студено и топло; Вълшебни обувки; Снежният принц; Мунира; Осем трюфела и още нещо; Малко парче шоколад; Сноп пшеничени класове; Кимоно от лунни лъчи.