Фрагменти

Фрагментите са кондензирани идеи, писани в различно време и степен на познание.Чрез тях Мая Андонова споделя своите мисли и възгледи с читателя. Нейният поетичен език е емоционално наситен с образност, интонация и значимост.

Поетично творчество, което се превръща в истински духовен мост между настояще и бъдеще. Един постоянен устрем и порив на сърцето за обич и добро, искреност и чистота.  

                                                                  

Виж ФРАГМЕНТИ