Вълшебен дар


СВРАЧО

Сврачо се наричам –
умен съм и…
думички изричам.

Свързан продукт
Виж ВЪЛШЕБЕН ДАР