Синчец

Свободата е навсякъде.
Пречки за красотата няма -
даже в пустинята цъфтят цветя.
Виж СИНЧЕЦ
(картичката се сгъва)
5 см х 7,5 см