Съзерцавам необятното

Картините на Мая Андонова ти дават чувство за удовлетвореност, вяра за полезност в живота.
Тя рисува така както чувства.

Тя е търсач на силни усещания.
Тя е новатор. Тя е позитивна личност.
Тя носи светлината в себе си и я разпръсква. И се надява всеки да я улови.
Няма книга, която да ти казва как да съчетаваш цветовете. Така е и в любовта.

Виж СЪЗЕРЦАВАМ НЕОБЯТНОТО