Степенуване

 
Виж СТЕПЕНУВАНЕ
маслени бои върху платно