ЕДИН ЖИВОТ…

Един живот не стига
за любов и път начертан,
питам аз съдбата:
„Стига ли един живот?“

Прегръдката топла,
устните докосващи теб,
питам аз съдбата:
„Стига ли един живот?“

Един до друг запленени,
ръцете допират се нежно,
питам аз съдбата:
„Стига ли един живот?“

               Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.