ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ
 ЗА ВЯРАТА, ЛЮБОВТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО

               СОФИЯ Е ЛЮБОВ

На разсъмване – колко е красиво –
хората бързат, разминават се
и така неусетно минава денят.

София, колко неустоима си ти –
години минават, как се редят –
любов, ти, която даваш надежда,
събираш сърца, щом притихне града.

Не остаряваш, вървиш
по софийските улици,
мълчиш, рониш сълзи,
малко говориш за това –
любов, колко си силна,
ти София държиш в ръка
с капчици вълшебна вода
и копнеж на всеки за това.

София, ти си голяма, неустоима, една,
с улици, обсипани със смях и веселие,
с романтични срещи, а после и с тишина,
с дъх на кестени, с аромат на липа.
София – тичаш ти към вечността!

                                 Мая Андонова
                  2022, СИЛА И КРАСОТА


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.