Мая Андонова лекува хората с изкуство, със своето творчество – картини, поезия, илюстрации – създадено с любов. Тя е носител на идеи, русло, в което се създават блага. А благата са важни за всеки човек, избрал пътя на доброто, смисленото и градивното. Тя се стреми да е полезна – артист, който работи за хората, спирка, която е необятна за тези, които искат да се докоснат до любовта, а сърцето се нуждае от нея.


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.