МОЛИТВА ТИХА

Ти си море, ти си и бряг, 
там, където всяко сърце
може да намери утеха,
да поплаче и да разбере,
че любовта е сила,
свят от различни цветове,
ярка звезда и път,
огрян от светлина.

Теб те няма и времето спря,
ще те намеря, където и да си,
нося те в сърцето си –
крехка и красива,
с очи пълни със сълзи
и сърце ранено. Живот!
Какво за мен си ти?

Искам да изпълня своята мечта
и с молитва тиха те моля за това –
любовта да грее в моята душа
и тази сила да я има,
да не угасва никога тя.

                         Мая Андонова

МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ
ТРЯБВА ДА ТЕ ИМА ЛЮБОВ


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.