СПЕЧЕЛИ МЕ 

Рискове поемаме, залагаме всичко на карта.
Пътят грешим, но продължаваме.
Тъгувам за теб, без да имам вина.
Обичам те безумно на пук на всички правила.
Спечели ме без да разбирам, че дойде любовта.
Изпълни се въздухът от тишина, дъжд заваля и разбрах разстоянията не са от значение – защото дойде любовта.
Без спомени за тъга ще прогоним мрака.
Протягам приятелски ръка, ела, отведи ме там при звездите.
Ще танцуваме в танца на любовта.
Ти и аз с нашите мечти и истинските ни слова.

                                      Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.