Какъв ден и каква нощ,
вълшебни във всеки момент,
идваш ти и с теб любовта.

Какъв ден и каква нощ,
идваш ти и с теб любовта,
само двама и без слова.

                   Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.