ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ
       БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛ И СМИСЪЛ

                     БЪЛГАРИЯ

        
България е твоето име
        
и очите напомнят за теб,
        
а сърцата са пълни с обич,
        
мислят, говорят само за теб.

        Ти си звездното небе
        и земята, която ражда плодове,
        
планините, живата вода
        и хлябът на тази хубава страна.

        
Обичам те, Родино мила,
        знам на картата къде си ти
        
и за обичта, която ме крепи.

        
Защото ти си любовта,
        
духът на твоя народ
        и на твоите чада.
                               
Мая Андонова   


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.