ДОБРО УТРО, ЖИВОТ!

Пак ухае на нежност,
на минзухар и лавандула,
на сърце, което обича,
на очи, които сияят от радост,
на мечти и надежда,
на любов и безкрайност,
на целувка, която лицето обича
и ръка, която хваща те леко.

Пролет, добре си дошла
с венец от вълшебни цветя,
с любов
нестихваща,
понякога дръзка,
която в кръвта ми тече.  

                         Мая Андонова

                            


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.