Любовта лекува,
                  любовта съществува,
                  любовта дава надежда,
                  дава рецепта –
                  как душата ликува,
                  любовта, когато лекува.

                  Пътят е само един –
                  доброта, открити сърца,
                  взаимност и чистота.

                          Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.