ДА ТИ ПРИЗНАЯ

Ти за мен си нежност,
светлина и ярка звезда!
Ти си най-красива на света,
протягам ръка и искам
всичко това да продължава,
да не спира, да е все така.

Богатство и сила, Родино,
какви чеда си родила!
Полетете в небето гълъби бели,
следа оставете и помнете.

България е една,
свята българска земя,
да се множи и разнася
славата й по света!

                 Мая Андоновa
МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ
БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛ И СМИСЪЛ


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.